De calculatietijdnormen voor Elektrotechniek, Klimaat en Sanitair

Techniek Nederland ontwikkelt voor de installatiebranche producten die bijdragen aan een verantwoorde bedrijfsvoering. Eén van deze middelen zijn de Calculatietijdnormen. Deze normen zijn geschikt voor het calculeren van elektrotechnische, werktuigkundige (HVAC) en sanitaire installaties in utilitaire gebouwen zoals kantoren, scholen, verpleeg- en verzorgingsinrichtingen, bedrijfsgebouwen en semi (lichte) industrie.

Goede offertes op basis van realistische calculaties zorgen voor winstgevende projecten tegen concurrerende prijzen. Techniek Nederland heeft een calculatiemethode op basis van Calculatietijdnormen. Die methode wordt in de handboeken beschreven.

De tijdnormen worden jaarlijks geactualiseerd. Een kwaliteitstoets voor en door de installateurs zelf!

Producten

U kunt de tijdnormen op verschillende manieren afnemen:

  • Jaarlijks worden gedrukte handboeken Calculatie uitgebracht. Eén voor Elektrotechniek en één voor Klimaat en Sanitair. Het handboek beschrijft de calculatiemethode en bevat de Calculatietijdnormen.
  • Met de online Calculatietijdnormen kunt u eenvoudig de vastgestelde tijdnormen raadplegen. Onder andere via de inhoudsopgave die in de gedrukte versies van het handboek wordt gebruikt, maar ook door op trefwoorden te zoeken of via de ETIM Classificatie van producten. Voor softwarepakketten die daar op voorbereid zijn, kunnen de tijdnormen ook eenvoudig in uw calculatiesoftware overgenomen worden.
  • De databestanden kunnen in de meeste softwarepakketten voor de installatiebranche worden ingelezen. U gebruikt deze dan direct in uw calculaties.

Wilt u gebruik maken van de Calculatietijdnormen, kijk dan op de website van Techniek Nederland. Via de webshop kunt u de producten bestellen. Als de online Calculatietijdnormen of de databestanden afneemt, krijgt u van Techniek Nederland de inloggegevens waarmee u toegang krijgt tot de opties in het menu van deze site.

Bedrijven die een abonnement hebben op het artikelenbestand van 2BA, kunnen ook gebruik maken van de Calculatietijdnormen die direct gekoppeld zijn aan de producten. Meer informatie hierover vindt u op de website van 2BA.

Historie

Techniek Nederland publiceert sinds 1980, in de uitgave ‘Handboek Calculatie’, Calculatietijdnormen voor het begroten van elektrotechnische installatiewerkzaamheden in de utiliteitsbouw. De tijdnormen helpen bij het maken van calculaties, maar zijn ook geschikt voor de planning van werkzaamheden en de werkregeling.

In de beginjaren ontwikkelde en beheerde SAOB bv de Calculatietijdnormen. Na het samengaan van UNETO en VNI is er een begin gemaakt met het ontwikkelen van Calculatietijdnormen voor Klimaat & Sanitair. De eerste uitgave van het Handboek K&S is van 2007. Vanaf die datum heeft UNETO-VNI ook het beheer van de database in eigen hand genomen. UNETO-VNI is in 2019 Techniek Nederland geworden.